Penseo 315 jam eldoniĝis. Oni povas ĝin elŝuti ĉe: www.elerno.cn/penseo/PEN315.pdf