Penseo 314 jam eldoniĝis. oni povas ĝin elŝuti ĉe: www.elerno.cn/penseo/PEN314.pdf