Penseo 258 jam eldoniĝis. oni povas ĝin elŝuti ĉe: http://gazetejo.org/node/2403