bakin

 Bakin, Esperanta batalanto vera,
luktis por afero verda jen dumvive.
Kvankam li laboris en beletr’ kreive,
ĉiam zorgis pri E-lingv’ li konsidera.

Li tradukis, skribis en la stil’ libera
el aŭ pri la lingvo multe kaj aktive.
Bakin, Esperanta batalanto vera,
luktis por afero verda jen dumvive.

Jen Printempon en Aŭtun’ kun kor’ sincera
li prezentis al legantoj ĉinaj vive.
Per penik’ li verve pentris esprimive
sian koran amon al l’ afer’ espera.

Bakin, Esperanta batalanto vera.