Li Ren

Li Ren, la klerulo eminenta,
organizis kaj aranĝis bone.
En aferoj de E li sindone
Absorbiĝis kun zorgem’ atenta.

Ĉiam al E-renkontiĝ’ eventa
voĉis opiniojn li admone.
Li Ren, la klerulo eminenta,
organizis kaj aranĝis bone.

Ankaŭ verkis multe li talenta,
ĉu formale aŭ felietone.
Perlaboris por E li sensone,
pene kun kapablo kompetenta.

Li Ren, la klerulo eminenta.

Li ren