Mi jus aliĝis al Ipernity per la invito fare de S-ro Stanislao Smigielski.

Mi jam vidis tiun ĉi interretan lokon esti anoncita kelkfoje antaŭe. Mi neniam pensis tamen ke ĝi havus en si tiom da geesperantistoj el tuta la mondo. Tre bone por la E-movado. Speciale, por ke la mondo ne pensu ke Esperanto ne plu jam vivas aŭ ezistas, kiel tion ĉi diversaj amaspublikistoj kaj "ĵurnalistoj" - speciale la anglalingvaj - konstante kaj ripete misprezentas.

Estas tre ĝue renkonti tiom da diversaj E-movadaj geamikoj, el inter kiuj plurajn mi jam antaŭe renkontis persone, ĉe unu aŭ alia Esperanto evento, aŭ ĉe la Interreta Babilejo, ks.

Mi esperas ke la movado evoluos al pli bona sekvonteco same bone kiel ŝajnas fari tion ĉi, ĝuste tiu ĉi loko. Mi prilaboras aktuale propran retejon, parte en Esperanto, parte en la Angla. Jen la ligilo, rekten al ties Esperanto sektoro: http://www.esperlando.com/esperlando.htm Ĝi estas ĉefe pri Esperanto alternativoj en praktika uzo kaj pragmata E-movado.

Atenton! La domenio ESPERLANDO estas kontroversia, foje ĝi estas eĉ fortege kritika. Do, estu avertita - se vi malemas akcepti sanan kritikon de certaj aspektoj de la E-movado, kaj ĝenerale :) Iuj povas malŝati ĝin tre intense, eble eĉ malami... Mi ĉiam firme kredas ke kaŝado de la vero kaj observoj malutilas al la movado ĉar ĝi povas sen ajna averto paŝi blinde en tute malĝustan, malpravan kaj maljustan direkton de evoluo.

Mi komencis eldoni ankaŭ ĝeneralinforman blogon en Esperanto titilitan "La Praktiko". Jen la adreso: http://lapraktiko.blogspot.com

Se sufiĉaj personoj demonstros intereson, povas esti ke eblos revivigi la Universalan Ligon, kiun oni oficiale dissolvis en la Decembro de la jaro 1983. Tiam oni mortigis tiun noblan, belcelan kaj utilegan alternativon movadan de parolantoj de la Internacia Lingvo fare de la bona doktoro, Esperanto.

Mi ĝojos ricevi helpajn sugestojn kaj komentariojn - ankaŭ, se eĉ tre kritikajn. Ili ĉiuj helpos plibonigi, evoluigi kaj progresigi tiun projekton. Vi trovos tie jam nun, kelkajn rapidfaritajn tradukaĵojn pri aplikado de alternativ-energiaj projektoj de diversaj specoj. Krom - evidente - ankaŭ iom da perinterreta negocado kaj komercado.

Se iu kapablas fari simplan teknikan tradukon pri diversaj teknikaĵoj, ktp, el sia lingvo al Esperanto mi ĉiam ĝojos ricevi ĝin por publiki.

Ĉion bonan al ĉiuj en la nova 2008 jaro

Zbigniew