.

Ne demandu pri Kartaganoj.
Ili pereis pro timo.
Ne demandu kion fari kun ĝi.
Kien forkonduki.
Sur kiajn senvojojn.
Kie forlasi. Perdi.
Kiam ĉiun fojon
ĝi bumerange revenas.
Mi enmanigadis plej distajn biletojn
kaj kontinentojn.
Mi mortigadis ĝin en obskuraj stratetoj
kaj sur apertaj spacoj.
Mi regalis ĝin per veneno.
Mi apelaciis al Dio kaj al la polico.

Nun ĝi ŝajnigas anĝelon.
En antaŭĉambro pendigas la alojn
kaj rigardas min
per okulo
de malviva skombro.

Trad. H


Lęk

Nie pytaj o Kartagińczyków.
Zginęli z lęku.
Nie pytaj co z nim zrobić.
Gdzie go wyprowadzić.
Na jakie manowce.
Gdzie porzucić. Zgubić.
Kiedy za każdym razem
wraca jak bumerang.
Wręczłem mu najdalsze bilety
i kontynenty.
Zabijałem w ciemnych uliczkach
i na otwartych przestrzeniach.
Częstowałem trucizną.
Odwoływałem się do Boga i do policji.

Teraz udaje anioła.
Odwiesza w przedpokoju skrzydła
i patrzy na mnie
okiem
martwej makreli.