Ni estas filoj de l’ epoko
l’ epok’ estas politika.

Ĉiuj ciaj, niaj, viaj
tagaferoj, noktaferoj
politikaj as aferoj.


Vol-nevole
viaj genoj havas pasintecon politikan,
via haŭt’ koloron politikan,
la okuloj lumon politikan.


Viaj vortoj havas resonancon,
kaj prisilentoj, havas valoron
tiel iel politikan.


Eĉ irante tra arbaro
Via paŝ’ as politika
Sur tereno politika.


Eĉ la vers’ nepolitika estas politika
kaj alte brilas la lun’,
ĉi umo ne plu luna.
Esti aŭ ne esti, jen problemo.
Kiu problemo, respondu je dilemo.
Politika problemo.


Vi eĉ ne endas esti homestaĵo,
por akiri signifon politikan.
Sufiĉas ke vi estu petrolo,
paŝtaĵo nutriga, materialo riciklebla.
Aŭ conferenza tablo, pri kies formo
oni kverelis dum plurmonatoj:
se negoci pri vivo kaj morto
ĉe tablo ronda aŭ kvadrata.


Intertempe pereadis la homoj,
Mortadis la bestoj,
Bruladis la domoj,
Vepriĝis la kampoj
Samkiel dum jam estintaj epokoj
kaj malpli politikaj.

Esperantigis Helena (el libro "Gente sul ponte" Eldonejo - Libri Scheiwiller

pola originala versio:

Dzieci epoki - ./ Jesteśmy dziećmi epoki / epoka jest polityczna

/ Wszystkie twoje, nasze, wasze / dzienne sprawy, nocne sprawy / to są sprawy polityczne/

Chcesz czy nie chcesz, / twoje geny mają przeszłość polityczną, / skóra odcień polityczny, / oczy aspekt polityczny. /

O czym mówisz, ma rezonans, / o czym milczysz, ma wymowę / tak czy owak polityczną. /

Nawet idąc borem, lasem, / stawiasz kroki polityczne / na podłożu politycznym. /

Wiersze apolityczne też są polityczne, / a w górze świeci księżyc, / obiekt już nie księżycowy. / Być albo nie być, oto jest pytanie. / Jakie pytanie, odpowiedz kochanie. / Pytanie polityczne. /

Nie musisz nawet być istotą ludzką, / by zyskać na znaczeniu politycznym. / Wystarczy, żebyś był ropą naftową, / paszą treściową czy surowcem wtórnym, / Albo i stołem obrad, o którego kształt / spierano się miesiącami: / przy jakim pertraktować o życiu i śmierci, / okrągłym czy kwadratowym.

Tymczasem ginęli ludzie, / zdychały zwierzęta, / płonęły domy / i dziczały pola / jak w epokach zamierzchłych / i mniej politycznych.