XIV Ordinara Tempo – 6an de julio 2014

Mi estas milda kaj korhumila

www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/06072014.pdf

El la evangelio laŭ Mateo 11, 25-30
(Komento de p. Alberto Maggi OSM)

Post la plendo de Jesuo pri la urboj de Galileo kiuj rifuzis la mesaĝon de la Regno, kaj ili ĝin rifuzis ĉar ili estas regataj de la sinagogo, de la instruado de la skribistoj kaj de la fariseoj, Jesuo benas male tiujn kiuj ĝin akceptis.Kaj Jesuo konkludas ripetante la inviton. “Mia jugo” ne la jugo de la leĝo do, sed lia jugo, kaj la jugo de Jesuo estas la beatecoj, tio estas invito al ĉio kio kontribuas al la plena feliĉo de la homo. “Ĉar mia jugo estas facila” laŭlitere “bona”, “kaj mia ŝarĝo malpeza”. Kaj ĝi estas malpeza, ĉar ne estas reguloj observendaj, sed amo akceptinda.

Ne iu doktrino akceptenda en propra ekzistado, sed iu Jesuo kiu petas esti akceptata por fandiĝi kun la homo, al li donante sian saman amkapablon.
Plej amike kaj frate

Marco Menghini