Solenado de la apostoloj Petro kaj Paŭlo – 29an de junio 2014

Vi estas Petro, mi donos al vi la ŝlosilojn de la regno de la ĉielo

www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/29062014.pdf

El la evangelio laŭ Mateo 16,13-20
(Komento de p. Alberto Maggi OSM)

Por teni fore siajn disĉiplojn de la fermento de la fariseoj, tio estas de la doktrino de la fariseoj kaj de la sadukeoj, Jesuo ilin portas for de la juda religia institucio kaj ilin kondukas al la ekstrema nordo de la lando.

Do Jesuo kondukas siajn disĉiplojn tiel for de Judeo kaj ankaŭ de Galileo por starigi al ili demandon: “Li demandis siajn disĉiplojn: „Kiu, diras la homoj, ke la Filo de la homo estas?“. La evangeliisto kontraŭmetas la homojn al la Filo de la homo, la homo kiu havas la dian kondiĉon, la homo do kiu havas la spiriton kaj tiuj kiuj ne ĝin havas.Jesuo estas Kristo, li estas la mesio, sed en formo tute malsama, li ne utiligos la povon, sed la amon; ne la ordonon sed la servadon. Kaj tio kaŭzos nun la kolizion ĝuste kun Simono. Tiu kiu estis difinita “ŝtono” por konstruado, iĝos ŝtono de falpuŝiĝo.Plej amike kaj frate

Marco Menghini