Korpo kaj sango de Kristo – 22an de junio 2014

Mia korpo estas vera nutraĵo kaj mia sango vera trinkaĵo

www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/22062014.pdf


El la Evangelio laŭ Johano 6, 51-58
(Komento de p. Alberto Maggi OSM)

La vortoj, kiujn nun ni legos kaj komentos, tiuj de Jesuo en la evangelio de Johano, estas tiom gravaj ke, je ilia fino, granda parto el liaj disĉiploj lin forlasos kaj neniam plu revenos al li. Ni vidu do kio grava enestas en tio kion Jesuo diris.Al la vivo ricevita de Dio korespondas vivo komunikata al la gefratoj. Tiu estas la signifo de la Eŭkaristio. Kaj, samkiel la Patro sendis la filon esti videbla manifestiĝo de senlima amo, tiel tiuj kiuj akceptas Jesuon estas alvokataj manifesti senkondiĉan amon.

Kiu orientas propran vivon, kun Jesuo kaj kiel Jesuo, favora al la aliaj, tiu jam havas vivon kiun la morto ne povos interrompi.

Plej amike kaj frate

Marco Menghini