PENTEKOSTO – 8an de junio 2014

Kiel la patro sendis min, tiel ankaŭ mi sendas vin

www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/08062014.pdf


El la Evangelio laŭ Johano 20,19-23
(Komento de p. Alberto Maggi OSM)

La aresta ordono estis ne nur por Jesuo, sed eldonita por la tuta grupo. Estis Jesuo, kiu el sia ŝlosilpozicio diris al la gardistoj: “Se vi serĉas min, lasu ke tiuj foriru”. Jesuo estis la paŝtisto kiu donis la vivon por siaj ŝafoj. Sed nun la paŝtisto iras serĉi siajn ŝafojn, tiuj kiuj perdiĝis pro lia aresto kaj precipe pro lia hontiga morto.
Kaj Jesuo iras ilin serĉadi, por ilin rekapti. Malgraŭ tio, ke jam estis donita la anonco de la releviĝo de Jesuo, la disĉiploj restas kaŝitaj pro timo de la aŭtoritatuloj. Ne sufiĉas scii ke Jesuo releviĝis, oni devas tion sperti.Kion volas diri la evangeliisto? Tiuj kiuj faras la malbonon, ne amas la lumon, sed vidante brili la lumon, ili retiriĝas eĉ pli en la ombrokonuson de la mallumo. Do ĝi ne estas povo de la komunumo, sed respondeco: briligi la amon de Dio. Tiuj kiuj sentas sin altirataj je ĝi, tiuj havas la pasintecon tute pardonita; tiuj male kiuj vidas en tiu amo minacon por siaj interesoj, por sia avantaĝo, fuĝas for de ĝi sub la ŝirmilon de la mallumo, sub la ŝirmilon de la morto.


Plej amike kaj frate

Marco Menghini