Sesa paska dimanĉo – 25an de majo 2014

Mi petos la Patron kaj Li donos al vi alian gvidanton

www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/25052014.pdf

El evangelio laŭ Johano 14,15-21
(Komento de p. Alberto Maggi OSM)


Por la unua fojo en la evangelio de Johano Jesuo petas amon al si mem. Sed li tion faras nur post manifestiĝo ĝis maksimumo de sia amkapablo, iĝante servado por la siaj, post la lavado de iliaj piedoj. Ni estas ĉe la ĉapitro 14 de la evangelio de Johano, ekde la versiklo 15.

Jesuo diras: “Se vi amas Min” do por la unua fojo li petas amon al si mem, “vi observos miajn ordonojn”. Estas ununura ordono kiun Jesuo lasis dum la vespermanĝo, tio estas ami unu la alian kiel li amis ilin, tio estas kiel li servadis al ili. Jesuo do diras: “Se vi amas min, servu unu la alian”.La amo al Jesuo do ne adresiĝas al lia persono sed adresiĝas al la aliaj en la praktikado de liaj ordonoj, tio estas en la alproprigo de la samaj valoroj de Jesuo. Ju pli la homoj estas homaj des pli ili permesos al dieco surfaciĝi en ili. Tiu estas la am-agordo de Dio kun la homoj, kaj de la homoj kun Dio.

Kaj laste la konkludo, “Kiu vere amas Min, estos amata de mia Patro; Mi ankaŭ amos lin, kaj Mi elmontros Min al li”. Jesuo do konfirmas ke se estas tiu dinamismo de amo ricevita kiu transformiĝas en amon donatan, la komunumo iĝos la ununura sanktejo kie manifestiĝas la amo de la Patro. Ju pli granda estos la respondo de la homoj per la praktikado de la amo al la aliaj, des pli granda estos la respondo de la Patro per nova elmontro de la Spirito kaj de novaj amkapabloj al la siaj.
Plej amike kaj frate

Marco Menghini