www.studibiblici.it/ESPERANTO/Omelie/04052014.pdf

El evangelio laŭ Luko 24,13-25
Tria paska dimanĉo – 4an de majo 2014
(Komento de p. Alberto Maggi OSM)
De la Evangelioj evidentiĝas ke la disĉiploj ŝajnas esti pli seniluziitaj pri la releviĝo de Jesuo ol pri lia morto. En la plej antikva evangelio, tiu de Marko, la peco finiĝas per la anonco pri la releviĝo de Jesuo al la virinoj, sed tiuj diras nenion al iu ajn. La sama seniluziiĝo evidentiĝas en la evangelio de Luko per la epizodo de la disĉiploj de Emmaus.
Kial tiu seniluziiĝo pro la releviĝo de Jesuo? Se Jesuo mortis tio signifas simple ke ili eraris mesion, ĉar la mesio ne povas morti. Do se Jesuo mortis, ili eraris personon kaj restas nur atendi novan mesion. Je tiu epoko la mesioj naskiĝadis kiel fungoj, do tio signifis ke ili eraris.Jesuo rekoneblas per sia korpo kaj lia korpo estas la komunumo kiu kuniĝas por iĝi nutraĵo por la aliaj.


Plej amike kaj frate

Marco Menghini