PALMO DIMANĈO – 13an de aprilo 2014


Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html

El la evangelio laŭ Mateo 21, 1-11


(Komento de p. Alberto Maggi OSM)

Ĝi estas konata kiel la palmodimanĉo, sed ni povus ankaŭ ĝin difini kiel la dimanĉo de la granda trompo aŭ de la granda iluzio. Por la palmodimanĉo la liturgio prezentas al ni la eniron de Jesuo en Jerusalemon, laŭ tio kio estas skribita en la unuaj dek unu versikloj de la ĉapitro 21 de Mateo.“Kaj li eniris en Jerusalemon, kaj la tuta urbo malkvietiĝis” la evangeliisto uzas iun vorton kiu indikas sisman skuon, la saman perturbon kiu trafis Jerusalemon je la naskiĝo de Jesuo. Estas neniu akcepto, neniu iras li nrenkonte, sed la loĝantoj de la urbo diras: “Kiu estas ĉi tiu?” La sankta urbo, sidejo de la ĉeesto kaj de la gloro de Dio, ne konas Jesuon, la Dion kun ni ĉar ĝia Dio estas alia.
Fakte inter la unuaj agadoj kiujn Jesuo plenumos enirinte la sanktan urbon, estos disĵeti la tutan aparaton de la templo en kiu ne plu estis adorata la Patro, sed la vera dio de la templo, tio estas la mono, la intereso.


Plej amike kaj frate

Marco Menghini