Li foriris, sin lavis kaj revenis vidanta

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html

El la evangelio laŭ Johano 9, 1-41

(Komento de p. Alberto Maggi OSM)


La religiaj aŭtoritatuloj kiuj pretendas esti la lumo de la popolo, la gvidantoj de la blinduloj – kiel ili emis esti alvokataj – reale estas ili mem blindigitaj de propra doktrino kiu malhelpas ilin vidi la agadojn de Dio la kreanto. Tio estas kion formulas ĉapitro 9 de la evangelio de Johano.
En ĉi tiu epizodo Jesuo redonas la vidkapablon al iu denaska blindulo, lin sendante al lageto de Ŝiloaĥ. Estas la evangeliisto kiu precizigas kion signifas “la sendito”, kiu estas Jesuo mem. Do Jesuo, kiu sin difinis “lumo de la mondo”, invitas tiun individuon, kiu neniam sciis kio estas lumo, iri renkonte al li. “Tiu foriris, sin lavis kaj revenis vidanta”.La blindeco estis konsiderata malbeno ĉar ĝi malhelpadis la lernadon de la leĝo. Nu, la Judoj, la estroj, ne havas dubojn. Li naskiĝis en la pekado; la homo devas reiĝi blinda por pravigi ilin. “Kaj ili forpelis lin eksteren”, tio estas forpelo de la sinagogo. Sed tio ne estas granda damaĝo: forpelita de la religio, li trovas la fidon. Fakte, forpelita de la sinagogo, Jesuo lin serĉas kaj lin trovas. La religiaj estroj kiuj ekskomunikas, reale estas ili la veraj ekskomunikitaj.


Plej amike kaj frate

Marco Menghini