Fonto de akvo ŝprucanta por eterna vivo

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html

El la evangelio laŭ Johano 4, 5-42
Komento de p. Alberto Maggi OSM

Estas tri la inaj rolantoj en la evangelio de Johano, al kiuj Jesuo sin adresas per la nomo “virino”, kiu signifas “novedzino, edzino”, kaj ili reprezentas iele la novedzinojn de Dio. La rilato inter Dio kaj lia popolo, pere de la profetoj estis bildigita kiel tiu de geedziĝo. Dio estis la novedzo kaj la popolo lia novedzino.Tioma estas la urĝo de la Patro manifestiĝi al la homoj, ke la Patro ilin serĉas por realigi sian amprojekton. Kaj jen la belega eldiro de Jesuo: “Dio estas spirito”, Spirito ne estas io abstrakta, sed ĝi signifas vivigan kreivan energion. “Kaj kiu adoras Lin devas esti gvidata de la Spirito kaj de vero“, de la fidela amo. Dio do estas am-kreiva energio kiu postulas nur esti akceptata de la homo por plidaŭrigi sian amon por la tuta homaro. Tiu estas la novaĵo alportata de Jesuo. Ĝi estas la fino de la templo, ĉar ne plu necesas la templo, kaj la fino de la kulto, kiu estis malpliigo de la homo kompare kun Dio.

La homo devis forpreni de si ion por ĝin doni al Dio. En la nova kulto estas Dio kiu sin oferas al la homoj ĉar kun li kaj kiel li, ĉiuj sin donu al la tuta homaro.

Plej amike kaj frate

Marco Menghini