Lia vizaĝo brilis kiel suno

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html

El la evangelio laŭ Mateo 17, 1-9

Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM
La evangeliisto Mateo prezentas la respondon de Jesuo al la tentoj en la dezerto. La tria, la lasta tento en la dezerto, estis tiu kiam la diablo portis Jesuon sur altan monton – la alta monto indikas la dian kondiĉon – proponante al li ĉiujn regnojn kaj la gloron de la mondo. Praktike la inviton, la altiron, la tenton al Jesuo konkeri la dian kondiĉon, akirante la povon por superregi.
Por kompreni tiun ĉi tenton oni devas memori ke, je tiu epoko, ĉiuj tiuj kiuj superregis sin konsideris en dia kondiĉo, kiel la faraono, kiu estis iu diaĵo, la romia imperiestro kiu estis filo de iu diaĵo, la diablo do proponas al Jesuo la dian kondiĉon pere de la superrego. Bone, la epizodo de la transfiguriĝo estas la respondo de Jesuo al tiu ĉi tento.Kaj dum ili malsupreniris de sur la monto, Jesuo ordonis al ili: «Rakontu al neniu la vizion, ĝis la Filo de la homo releviĝos el la mortintoj»“. Tiu bildo de Jesuo kiu pasas tra la morto, morto kiu, ne nur ne lin detruas, sed lin potencigas, povintus esti misinterpretata, kiel triumfa signo, flanke de la disĉiploj. Ili ankoraŭ ne scias ke tiun kondiĉon Jesuo akiros pasante tra la plej misfamiga morto, tiu rezervita al la malbenataj de Dio, la morto de krucumito.

Plej amike kaj frate

Marco Menghini