Vi povas vidi sur la foto la reklampanelo “Esperanto la lingua della pace” (Esperanto la paclingvo).

De la 1-a ĝis la 4-a del Majo 2008 la E-klubo “La Verda Pego” disvastigis Esperanton en al urbo Ankono.
 
Ni disdonis flugfoliojn, ni parolis kun multajn homojn dirante kio estas
Esperanto, kial ĝi estas grava, kial ĝi estas paclinvo.
 
Mi kredas ke nia amata lingvo kaj sia “Interna Ideo” estas gravaj iloj pro la paco.
 
Kion vi opinias?