La agado de Jesuo en la evangelio de Mateo malfermiĝas kaj fermiĝas sub la signo de la bapto. En la peco kiun ni nun vidos Jesuo estas baptata kaj per la bapto Jesuo iĝas videbla manifestiĝo de la ĉeesto de la Patro en la homaro kaj la lastaj vortoj de Jesuo al liaj disĉiploj, kiam li estos resurektinta, estos ilin sendi bapti en la nomo de la Patro, de la Filo kaj de la Sankta Spirito. Tio signifas esti videbla manifestiĝo de la pleneco de la Dia amo kaj ĝin spertigi al ĉiu persono. En la evangelio de Mateo, tuj kiam Jesuo aperas surscenejen, tuj komenciĝas la problemoj. … Ne eblas distingi Jesuon disde Dio, sed, vidante Jesuon, oni komprenos kiu estas Dio, iu Dio tute malsama de tiu kiun la tradicio atendadis. Bapto de la Sinjoro – 12an de januaro 2013 Tuj post la bapto, Jesuo vidis la Spiriton de Dio malsuprenirantan sur Lin El la evangelio laŭ Mateo 3, 13-17 (Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM) Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie: www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html