En la prologo al sia Evangelio Johano resumas kaj difinas la tutan enhavon de sia verko. Ili estas do dekok altvaloraj kaj tre tre riĉaj versikloj. Por ilin kompreni ni komencu per la sensacia aserto ke la evangeliisto metas je la fino de la prologo. Skribas la evangeliisto “Dion neniu vidis”. Tiu estas aserto grava, sendiskuta, kiu, interalie, kontraŭdiras la Biblion mem, ĉar en la Biblio oni asertas ke Moseo kaj aliaj personoj vidis Dion. Johano ne samopinias, “Dion neniu vidis”. Pro tio la priskriboj pri Dio faritaj, ankaŭ flanke de Moseo, estas limigitaj, nekompletaj, foje devojigantaj, aŭ eĉ malveraj. … Ju pli la homo iĝas homa des pli li manifestas la diecon kiu estas en li. Kaj tiu Vorto fariĝis korpo, tiu projekto de Dio, kiu fariĝas korpo, estas la pleneco de la amo de Dio kiu manifestiĝas en iu homo kiu iĝas la ununura vera sanktejo de kiu disradias la amo de la Patro. Dua Dimananĉo post Kristnasko - 5an de januaro 2013 La Vorto fariĝis korpo kaj ekloĝis inter ni El la evangelio laŭ Johano 1, 1-18 (Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM) Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie: www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html Plej amike kaj frate