“Tiel ankaŭ vi”, diras Jesuo, “kiam vi vidos ĉiujn tiujn aferojn sciu ke li estas proksima, al la pordoj.”
Jesuo anoncis la detruon de Jerusalemo kaj, per la detruo de la templo de Jerusalemo, sidejo de la juda religia institucio, komenciĝas la tempo en kiu la Regno de Dio ĉesas esti ekskluziva apanaĝo de la popolo de Izraelo, sed ĝi estas vastigata al la tuta homaro. Jesuo do ne vidas ĝin kiel sortobaton, sed kiel eliminon de tio kio estis malhelpo por la plano de Dio super ĉiuj popoloj.
Dio ne povas esti alproprigata de iu, de iu nacio, de iu religio. La amo de Dio estas universala, la fino de la Regno de Izraelo do, por Jesuo koincidas kun la komenco de la Regno de Dio.

La invito de Jesuo do estas invito renovigi la elekton por la Regno de Dio, bone konsciante ke tiu elekto implicas la persekuton, sed estante certaj ke la Dio de Jesuo, la Patro, estas ĉiam flanke de la persekutatoj kaj neniam flanke de tiuj kiuj persekutas.


1.a Dimanĉo de Advento 1an de decembro 2013

Viglu kaj estu pretaj por Lia alveno.


El la evangelio laŭ Mateo 24, 37-44

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate

Marco Menghini