La ĉidimanĉa liturgio prezentas al ni pecon kiu volas esti kuraĝiga por la kristanaj komunumoj kiuj estas submetataj al eksteraj atakoj flanke de religio, de regantoj, sed ankaŭ internaj flanke de propraj familianoj. La vortoj de Jesuo do ne volas timigi, sed maltimigi, ne volas senkuraĝigi la kredantojn, sed ilin kuraĝigi.

Ne katastrofoj do kiuj timigas la grupon de disĉiploj, sed la anonco de granda vero: ĉio kiu regas, kiu subpremas kaj humiligas la homon, iom post iom en la historio falos.

XXXIII Ordinara Tempo – 17an de novembro 2013

El la evangelio laŭ Luko 21, 5-19
(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)

Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate

Marco Menghini