La sadukeoj bone aranĝis la kaptilon en kiun faligi Jesuon. Ili ne kuraĝas lin alfronti sur la doktrina kaj politika niveloj, ĉar ili scias ke ili povus esti venkitaj. Jesuo fakte jam silentigis per siaj respondoj la ĉefpastrojn, la leĝodoktorojn, la pliaĝulojn, kaj sukcesis lasi sen vortoj eĉ la plej trejnitajn fariseojn.

La Dio de Jesuo ne relevigas la mortintojn, sed komunikas al la vivuloj, al la vivantoj, sian saman vivon, vivon de tia kvalito kiu kapablas superi la morton.

XXXII Ordinara Tempo – 10an de novembro 2013

Li estas Dio de la vivantoj, ne de la mortintoj

El la evangelio laŭ Luko 20, 27-38

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate

Marco Menghini