Iom antaŭ la ĉi-dimanĉa evangelio, Luko rakontas la epizodon de la riĉa homo, li tiun difinas eminentulo, ĉefo, kiu alproksimiĝis al Jesuo por demandi de li kion li devus fari por eniri la eternan vivon. Jesuo respondis memorigante al li la ordonojn kiuj rilatis la konduton rilate al la proksimulo, kaj, konsiderante ke tiu ĉion plenumis ekde sia junaĝo – pro kio la eterna vivo jam estis al li certigata – Jesuo lin invitis prizorgi tiun ĉi mondon kaj tiun ĉi vivon, lin sekvante, vendante ĉion kion li havis por tion disdoni al la malriĉuloj.

Nu, en ĉi-dimanĉa evangelio, male, Zakĥeo, ankaŭ li estas riĉa. Estante impostisto li certe ne povis sin glori dirante ke li respektis ĉiujn ordonojn ekde sia junaĝo. Kiel li mem rekonas, li estis ŝtelisto kiu eltordis monon de la personoj.

Zakĥeo ne estas interesata al la eterna vivo kaj Jesuo ne petas de li vendi ĉion kion li havas por tion donaci al la malriĉuloj kaj lin sekvi. Estas li, estas Zakĥeo kiu decidas tion.

Li akceptas Jesuon en sian hejmon, en sian vivon, kaj ĉio ŝanĝiĝas.


XXXI Ordinara Tempo – 3an de novembro 2013

La Filo de la Homo venis por serĉi kaj savi la perditaĵojn

El la evangelio laŭ Luko 19, 1-10

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate

Marco Menghini