La komenca versiklo de tiu peco, Luko ĉapitro 18, la unuaj ok versikloj, raportas ke Jesuo diris al siaj disĉiploj parabolon, por instrui kiel oni devas ĉiam preĝi kaj ne laciĝi. Nu tiu versiklo povus trompi kaj devojigi la atenton de leganto: ne temas pri instruado pri la preĝo – aŭ pri la insista preĝo – temo kiun Jesuo jam pritraktis – sed pri la realigo de la Regno de Dio.


XXIX Ordinara Tempo – 20an de oktobro 2013

Dio faros laŭ justeco por siaj elektitoj, kiuj alvokas Lin

El la evangelio laŭ Luko 18, 1-8

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html