La evangelio de tiu ĉi dimanĉo, la evangelio de Luko, ĉapitro 17, versikloj 11-19, ŝajnas simpla, tre facila legaĵo. Reale ĝi estas eble unu el la pecoj de la evangelio de Luko inter la plej kompleksaj kaj komplikaj.

Ni klopodu kompreni iome la kontraŭdirojn kaj la signifojn kiujn la evangeliisto volas doni al ni per tiu ĉi peco. Skribas Luko: Dum Jesuo vojiris al Jerusalemo. La evangeliisto utiligas la grekan vorton Ierusalem kiu indikas la sanktan urbon. Jesuo iras por la fina kolizio kun tiu kiu estis la tiuepoka Sankta Sidejo, la plej sankta institucio ekzistanta en la mondo, kie estis la templo de la Sinjoro.

Kaj Jesuo iras por kolizii kun tiu institucio. La itinero kiun la evangeliisto prezentas estas tamen iom stranga. Luko skribas ke Li pasis tra Samario kaj Galileo. Li estus devinta skribi ke li trairis Galileon kaj poste Samarion. Fakte se ni havas ioman ideon pri kiel estis Palestino je la tempoj de Jesuo, norde estas Galileo, centre estas Samario, regiono loĝata de herezuloj, de personoj konsiderataj la plej naŭzaj kaj malproksimaj de Dio, kaj fine sude estas Judujo kun Jerusalemo.

XXVIII Ordinara Tempo – 13an de oktobro 2013

Neniu donis gloron al Dio, krom ĉi tiu fremdulo

El la evangelio laŭ Luko 17, 11-19

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate

Marco Menghini