SE VI HAVUS KREDON! En la evangelio de Luko Jesuo prezentas du bildojn de la ĉiutaga vivo, pri la rilato inter servistoj kaj ilia mastro, sed tute malsamaj. Eĉ kontraŭaj.

En la unua, en ĉapitro 12 de tiu ĉi evangelio, Jesuo parolas pri iu mastro kiu, revenante hejmen malfrunokte, kaj trovante la servistojn ankoraŭ vekajn, kion li faros? Ne nur li ne lasos sin priservi, sed li mem ilin priservos. Estas la bildigo de la Eŭkaristio, kie la Sinjoro, al tiuj kiuj decidis meti sian vivon je la servo de la aliaj, komunikas sian saman amkapablon, por praktiki sian servadon pli intense kaj sindoneme.

XXVII Ordinara Tempo – 6an de oktobro 2013

Se vi havus kredon!

El la evangelio laŭ Luko 17, 5-10

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html