Por la tria kaj lasta fojo aperas en la evangelio laŭ Luko la esprimo “riĉulo”. Tiu esprimo estas ĉiam negativa. Ĝi jam aperis: la unuan fojon kiam iu riĉa homo estas tiu avida kiu gajnas, detruas la grenejojn, volas konstrui aliajn, kaj la Sinjoro diras al li: “Ho senprudentulo! Ĉi tiun nokton oni postulos de vi vian animon; kies estos tio, kion vi preparis?”
Ni vidis la antaŭan fojon la saman esprimon en la riĉulo kiu laŭdas la maljustan administranton kaj Jesuo denoncas la fakton ke la riĉo estas ĉiam maljusta. La maljustuloj estas tiom perversaj en sia sistemo de riĉo kaj de valoroj, ke ili admiras la maljustulojn. Kaj ĉi tiu estas la tria fojo, ĝi estas la parabolo konata de ĉiuj kiel tiu de la riĉulo kaj de la malriĉa Lazaro.

XXVI Ordinara Dimanĉo - 29an de septembro 2013

Dum via vivo vi ricevis viajn bonaĵojn, kaj Lazaro tiel same malbonaĵojn, sed nun li ricevas konsolon, kaj vi suferas.

El evangelio laŭ Luko 16, 19-31


(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate

Marco Menghini