“Estu sanktaj ĉar mi estas sankta”. Tiu estas la imperativo kiu ritmas la librojn de la Malnova Testamento.

Nu, strange, tiu ĉi alvoko al la sankteco neniam sentiĝas en la vortoj de Jesuo. Neniam Jesuo instigas la homoj al sankteco. Kial?

La sankteco komprenata kiel plenumo de reguloj, de leĝoj, de ordonoj kiuj, se oni ilin plenumas, tuj poste ili malproksimigas la homojn de la aliuloj, ne apartenas al la celo de la instigo de Jesuo. Jesuo anstataŭigas “estu sanktaj” per “estu kompatemaj”. Dum la sankteco onin disigas de la aliaj homoj, la kompato estas kio onin alproksimigas al aliuloj.

XXIV Ordinara Dimanĉo - 15an de septembro 2013

Estos ĝojo en la ĉielo pro la konvertiĝo de ununira pekulo

El evangelio laŭ Luko 15, 1-32


(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html