En la evangelio de tiu ĉi dimanĉo Luko prezentas la tri radikalajn kondiĉojn kiujn Jesuo metis al tiuj, kiuj volas lin sekvi.

Kia estas la kunteksto? Jesuo estas iranta al Jerusalemo kaj estas sekvata de multaj personoj kiuj, pro iu miskomprenita senco pri la Mesio, lin sekvas pensante iri poste disdividi inter si la povon kaj la kaptaĵojn. Ili pensas ke Jesuo estas la glora mesio, la filo de Davido, kiu iras por restarigi la mortintan regnon de Izraelo, kaj ili ne komprenis ke Jesuo estas filo de Dio, tiu kiu ne iras forpreni la povon, sed doni propran vivon en Jerusalemo.
XXIII Ordinara Tempo - 8-an de septembro 2013

Kiu el vi ne forlasas ĉiujn siajn posedaĵojn tiu ne povas esti mia disĉiplo

El la evangelio laŭ Luko 14, 25-33

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html