Jesuo renversas la komunan doktrinon laŭ kiu Izraelo saviĝas kaj la paganoj ne kaj anoncas iun ŝanĝon de valoroj. Ni vidu en la 13-a ĉapitro de la Evangelio laŭ Luko de versiklo 22 al 30, la instruon de Jesuo.

Kaj li iris tra urboj kaj vilaĝoj, istruante , Jesuo instruas la novaĵon de la bona sciigo de la Dia regno, irante ĉiam pluen al Jerusalem.

Jesuo havas nun jam la intencon iri al Jerusalemo por kolizii kun la pov-havantoj, tiuj kiuj manipulis pro sia specifa utiligo kaj konsumado la bildon de Dio, ĝin misformante.
XXI Ordinara Tempo - 25-a de aŭgusto 2013-a

Kaj oni venos el Oriento kaj el Okcidento kaj sidiĝos en la Regno de Dio

El la evangelio laŭ Luko 13, 22-30

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie: