Johano la baptisto anoncis kiel agadon de la mesio tiun de la bapto per la Sankta Spirito kaj la fajro. La Sankta Spirito estas vivo-fonto por tiu, kiu akceptas ĝin, kaj detrua fajro, puna fajro por tiu, kiu malakceptas ĝin, kiel Johano poste klarigis "kaj la tritikŝeloj brulos kiel neestingebla fajro".

Ankaŭ la disĉiploj de Jesuo, Jakomo kaj Johano, estis petintaj al sia Sinjoro detruan fajron, fajron, kiu detruu tiujn, kiuj ne akceptis lin. Ili petis Jesuon "Sinjoro, ĉu vi volas, ke ni diru, ke fajro malsuprenvenu el la ĉielo kaj konsumu ilin?"

Do, ankaŭ Jesuo anoncas fajron, sed ĝi ne estos mortofajro sed fajro favoranta la vivon.
XX Ordinara Tempo - 18-a de aŭgusto 2013-a
Mi ne venis porti pacon al al tero, sed dividon
El la evangelio laŭ Luko 12, 49-53

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)

Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate

Marco Menghini