Ĉiuj Evangelioj havas eŭkaristian spiron. Kion tio signifas? Ke la eŭkaristio estas je la centro de la agado, de la penso kaj de la teologia linio de la evangeliisto, ĉar la eŭkaristio estas la momento grava, altvalora kaj nepra por la vivo kaj por la kresko de la komunumo.

Estas en la ĉidimanĉa Evangelio altvalora perlo per kiu Luko indikas al ni kio estas la eŭkaristio. Kio estas la eŭkaristio?

La eŭkaristio ne estas kulto kiun la komunumo de la kredantoj oferas al Dio, sed, male, ĝi estas la momento en kiu la komunumo de la kredantoj akceptas iun Dion kiu sin proponas al ili. Ni aŭdu la evangeliiston en tiu tre grava peco, en kiu Jesuo invitas al plena fido en la Patro, kiel li prezentas la eŭkaristion. Jesuo invitas esti pretaj “kun la lumboj zonitaj” kio signifas agemo, disponemo, servado. Kiam oni sin metadis je alies servo oni tenis la vestojn sur la lumboj per zono.

XIX Ordinara Tempo 11-an de aŭgusto 2013

“Ankaŭ vi estu pretaj”

El la evangelio laŭ Luko 12, 32-48

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate

Marco Menghini