La Patro Nia alvenis al ni en tri versioj, tiu de Mateo, tiu de Luko kaj unu en la unua katekismo de la eklezio, nomata Didaché, tio estas instruado.

Probable – kaj nun ni tion vidos – tiu de la Evangelio de Luko estas la plej malnova, ĉar estis karakterizo de la verkistoj ke oni aldonas al la vortoj, al la instruado de Jesuo, sed neniam ke oni forprenas. Kaj tiu de Luko, kiel ni vidos, estas la plej mallonga. Eble do, ni havas ĉi tie la originan preĝon instruitan de Jesuo.

Kia estas la kunteksto? Jesuo estas en iu loko por preĝi. La evangeliisto Luko estas tiu kiu, pli ol la aliaj, prezentas Jesuon preĝanta, sed neniam en sinagogo aŭ en templo. Kiam Jesuo iras en la templon aŭ en la sinagogon, li iras por instrui, kaj lia instruado signifas liberigi la personojn de la religia doktrino kiu estis al ili altrudata, por ilin malfermi al la amo de la Patro. Por ili transirigi de la obeo je la leĝo, al la akcepto de lia amo.
XVII Ordinara Tempo – 28a de julio 2013

“Petu, kaj al vi estos donite”

El la evangelio laŭ Luko 11, 1-13

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate

Marco Menghini