Kiam ni legas la Evangelion ni devas eviti la riskon, kaj pasintece tio okazis, interpreti la pecojn laŭ nia okcidenta pensmaniero. Hodiaŭ ni konatiĝis kun la peco pri Marta kaj Maria, kiu estis ĉiam interpretata kiel laŭdo al Maria, la kontempla vivo, je malprofito de la malbonŝanca Marta, la aktiva vivo.

Kiel se estus do iu elito da personoj kiuj povas elekti kontemplan vivon, dum plej parto de la personoj restas ĉe la vivo de ĉiutagaj laboroj.

Absolute neniel ĉi tiel. Ni vidu la pecon, ĉapitron 10 de Luko, ekde la vers. 38.
XVI Ordinara Tempo – 21-an de julio 2013
"Marta lin gastigis. Maria elektis la plej bonan parton"
El la evangelio laŭ Luko 10,38-42
(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html