Jesuo ŝanĝis radikale la koncepton “proksimulo”. Proksimulo, en la hebrea mondo, estis tiu kiu estis objekto de amo. Kaj jen por Jesuo, proksimulo estas tiu kiu amas, do proksimulo ne estas tiu al kiu mi adresas mian amon, sed estas mi. Do ne tiu kiu estas amata, sed tiu kiu amas.

Kaj la evangeliisto Luko tion prezentas en la tre konata kaj tre amata parabolo de la Samariano. Ni ĝin vidu.

XV Ordinara Tempo – 14an de julio 2013

"Iru kaj faru ankaŭ vi la samon"

El la evangelio laŭ Luko 10,25-37

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)

Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html