La peco kiun ni nun komentas estas nure de Luko, la ununura evangeliisto kiu ĝin havas. “Post tiuj okazaĵoj”, sed kiuj estas tiuj okazaĵoj? Jesuo, konsiderante la malsukceson de la Dekdu, kiuj, senditaj liberigi la personojn, ne nur ne sukcesas ilin liberigi, sed eĉ volas tion malpermesi, vokis la Samarianojn al sia sekvantaro.

Jen, post tiuj okazaĵoj, “la Sinjoro”, voknomo per kiu en la komunumo oni sin adresas al Jesuo resurektinta, “elektis Sepdek du aliajn”. Kial Sepdek du? Ĉar, dum Dekdu estas la nombro kiu koncernas la tribojn de Izraelo, do la mesaĝo estas por Izraelo, Sepdek du, laŭ iu kalkulo kiu troviĝas en la libro de Genezo, ĉapitro X, estas la paganaj nacioj.

XIV ORDINARA TEMPO – 7an de julio 2013
"Via paco malsupreniros sur lin"
El la evangelio laŭ Luko 10,1-12,17,20

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)
Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie: