Por kompreni la mesaĝon de la evangeliistoj oni devas referenci al iliaj lingvo kaj kulturo. Estas esprimo trovebla en la Malnova Testamento kiu tekstas jene “ turni al vizaĝon al iu” kiu indikas malamikecon. Ekzemple, en la libro de la profeto Jeremio legeblas “mi turnas mian vizaĝon kontraŭ tiu urbo”, kaj la urbo estas Jerusalemo.

Aŭ en la libro de la profeto Ezekjel, al kiu ni vidos, ke la evangeliisto referencas, la Sinjoro diras “Filo de la Homo turnu la vizaĝon al Jerusalemo kaj parolu kontraŭ ĝia sanktejo”. Do, tion sciinte, ni klopodu kompreni la mesaĝon de la evangeliisto.
XIII Ordinara Tempo – 30a de junio 2013

"Li decidis senhezite iri al Jerusalemo. Mi vin sekvos, kien ajn vi iros"

(Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM)
El la evangelio laŭ Luko 9, 51-62

Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html