La kundivido de la panoj kaj de la fiŝoj estis gesto klare mesieca. Oni pensis ke la nova Mesio devintus refari la gestojn de la unua Mesio, de la unua imperiestro, nome de Moseo.

Kaj kiel Moseo malsuprenirigis de la ĉielo la manaon, tiel la Mesio devintus refari ion simila. Tiam, antaŭ la rezulto de tiu kundivido ni vidas kiu estas la reago de la disĉiploj kaj de la homamaso.

XII ordinara tempo – 23an de junio 2013

"Vi estas la Kristo de Dio. La Filo de Homo devas multe suferi"
El la evangelio laŭ Luko 9,18-24

(Komento al la Evagelio de p. Alberto Maggi OSM)


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie: