Jam tri fojojn la fariseoj invitis Jesuon tagmanĝi ĉe ili, kaj ĉiufoje Jesuo misglutigas al ili la maĉaĵon. La evangeliisto skribas ke “Unu el la Fariseoj petis lin, ke li manĝu kun li”. La Fariseoj estas la perfektaj observantoj de la leĝo, tiuj kiuj atente obeas ĉiujn 613 preskribojn de la leĝo kiujn Moseo ordonis sekvi.

Por bone kompreni la evangelipecon ni devas memori ke la tagmanĝo okazis nur por la viroj. “Li eniris en la domon de la Fariseo, kaj sidiĝis ĉe manĝo”. La evangeliisto indikas ke ekzistas neniu signo de afableco al Jesuo. Poste jen la surprizo!

XI Ordinara Tempo – 16an de junio 2013
"Ŝiaj pekoj, kiuj estas multaj, estas pardonitaj, ĉar ŝi multe amis"
(Komentario al la Evangelio de P. Alberto Maggi OSM)


El la evangelio laŭ Luko 7,36-8,3


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:


www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate


Marco Menghini