En la adiaŭa parolado al la siaj Jesuo diras: “Mi havas ankoraŭ multon por diri al vi,” Jesuo do certigas ke li daŭre parolos ankaŭ kiam li ne plu estos. Lia ĉeesto en la komuumo estas reala ĉeesto kaj estas la ĉeesto de la majstro kiu instruas al la siaj.

“Sed vi ne povus nun elporti.” Kial Jesuo tion diras? Ĉar povas kompreni la mesaĝon de Jesuo nur tiu, kiu, samkiel li, pretas al donaco de propra vivo por la aliaj. Kaj la disĉiploj ankoraŭ ne atingis tiun nivelon.

Jesuo certigas la komunumon de ĉiutempaj kredantoj ke ju pli oni amas, des pli oni sin donacas, kaj des pli oni komprenas lian vorton. Jesuo plu daŭrigas dirante: “Kiam venos Li, la Spirito de la vero, Li gvidos vin al plena vero”, nome estas iu irejo kiun la komunumo devas sekvi pere de Jesuo kaj ĝi estas en la veron. Jesuo jam difinis sin mem kiel vojo’, tio estas strato, nu la Spirito estas tiu kiu ekas, indikas la
vojon en la veron.

Sanktega Triunuo – 26 majo 2013

"Ĉion ajn, kion la Patro havas, estas mia, la Spirito ricevos de mi mian mesaĝon kaj tion li anoncos al vi"


Komento al Evangelio de P. Alberto Maggi OSM


El la evangelio laŭ Johano 16, 12-15


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:


www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html


Plej amike kaj frate


Marco Menghini