Pentekosto estas unu el la tri agraraj festoj kiujn la Izraela popolo
celebris. Temis pri la festo da la sengista pano, de Pasko, la festo
de la falĉrikoltado aŭ de la semajnoj, fine de la grenkolekto, kaj ĝi
estas nomata Pentekosto, kiu en la greka signifas kvindekan aŭ
kvindekon, kvindek tagoj post la festo de Pasko, kaj fine la festo de
la kolekto aŭ de la kabanoj.

Nu, tiu agrara festo surprenis poste tre gravan religian signifon.
Estis la festo en kiu oni rememorigis kaj dankis la Sinjoron pro la
donaco de la Leĝaro sur monto Sinajo pere de Moseo. Nu, ĝuste en la
tago en kiu la juda komunumo celebras la donacon de la Leĝaro, jen la
enrompo de la Spirito en la eta komunumo de la kredantoj en Jesuo.

Pentekosto – 19 majo 2013
"La Sankta Spirito instruos vin pri ĉio"
Komento al Evangelio de P. Alberto Maggi OSM

Evangelio laŭ Johano 14,15-16.23-26

Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html

Plej amike kaj frate