En la evangelio de Johano la ununura fojo kiam Jesuo ordonas ion al la siaj, li ordonas tion kion ne eblas ordoni: la amon. Ne eblas ordoni la amon. Oni povas ordoni al homo obei, servi, sed ne la amon.

Kaj kial Jesuo ĝuste ordonas ami? Ni vidu la kuntekston. La kunteksto estas tiu de la lasta vespermanĝo kiun Johano prezentis per la lavado de la piedoj farita de Jesuo al siaj disĉiploj. Nu, post la lavado de la piedoj al siaj disĉiploj, kaj precipe post montrado de amo ĝis la lasta perfidanta disĉiplo, Judaso, jen Jesuo lasas tiun gravan ordonon kiu estos la distingilo de la kredantoj de lia komunumo.


V Paska Dimanĉo – 28 aprilo 2013

"Novan ordonon mi donas al vi: ke vi amu unu la alian"

Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM


El la evangelio laŭ Johano 13, 31-33a.34-35


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:


www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html