Lastan fojon kiam Jesuo prezentiĝas en la templon de Jerusalemo la religiaj aŭtoritatoj klopodas lin mortigi, ĉar ili lin akuzas esti basfemulo. Por kompreni la malmultajn versiklojn kiujn la hodiaŭa liturgio prezentas al ni, ĉapitron 10 de Johano, versiklojn 27-30, ni devas ilin enmeti en la kuntekston. Kiu estas la kunteksto?

Estas tiu de la festo de la dediĉo, de la konsekro de la templo. Do estas iu konflikto inter Jesuo, vera templo de kiu disradias la amo, la mizerikordo, la kompato de la Patro, kaj la templo de Jerusalemo kie la vera Dio nomiĝas avantaĝo, nomiĝas intereso, nomiĝas trezoro.

4a Paska Dimanĉo – 21an de Aprilo 2013

"Al miaj ŝafoj mi donas eternan vivon"

Komento al Evangelio de P. Alberto Maggi OSM

El la evangelio laŭ Johano 10, 27-30

Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:


www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html