Kiam Jesuo renkontiĝis kun la disĉiploj kiuj estis kaŝitaj kun fermitaj pordoj por ne trafi la saman finon de ilia majstro, tiam Jesuo donis al ili la spiriton kaj ilin invitis manifesti la amon de Dio por la homaro, per ĉi tiuj vortoj: “Kiel la Patro sendis min tiel mi sendas vin”. Jesuo petas de la disĉiploj esti la plilongigo kaj la daŭrigo de la fidela amo de Dio por la tuta homaro. Laŭŝajne la disĉiploj havas nenian intencon tion plenumi. La evangeliisto, en la peco kiun ni nun ekzamenas, evidentigas por ni la malfacilaĵojn de la primitiva eklezio akcepti la grandan novaĵon portitan de Jesuo: amo de Dio kiu ne limiĝas al unu popolo (Izraelo) sed sin adresas al la tuta homaro. Tria Paska Dimanĉo – 14an de Aprilo 2013 "Jesuo venis, prenis la panon kaj donis al ili, kaj tiel same la fiŝojn" Komento al Evangelio de P. Alberto Maggi OM El la evangelio laŭ Johano 21, 1-19 Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie: www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html