La unuaj vortoj kiujn Jesuo eldiras al siaj disĉiploj kiuj kaŝiĝis protimo trafi saman finon de ilia majstro – la arestordono celis la tutan grupon de Jesuo – estas: “Pacon al vi”. Ne estas bondeziro, invito, Jesuo ne diras: “La paco estu kun vi”, sed ĝi estas donaco, Jesuo donacas al ili la pacon.

En la vorto “paco” estas enfermita ĉio kio kontribuas al la vivpleneco de homo, unuvorte la “feliĉo”, Jesuo prezentiĝas kun la donaco de pleneco je feliĉo. Kaj poste li montras tuj al ili la kialon de ilia devo esti feliĉaj, fakte li montras la manojn kaj la flankon, tio estas li montras la plurestadon de la signoj de la amo, per kiu Jesuo donis la vivon por siaj disĉiploj.


Dua Paska Dimanĉo - 7an de aprilo 2013

"Post ok tagoj Jesuo aperis"


Komento al Evangelio de P. Alberto Maggi OSM


El la evangelio laŭ Johano 20, 19-31


Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:


http://www.studibiblici.it/ ESPERANTO/homilioj.html