“Kial vi serĉas la vivanton inter la mortintoj? Li ne estas ĉi tie, sed leviĝis”. Tiu estas la paska anonco. Kaj tiu estas la bondeziro kiun ni faras kaj faras al ni mem dum tiu Paska tago. Sed ni vidu la pecon en kiu evangeliisto Luko rakontas la sperton de la releviĝo fare de la virinoj, kiuj tamen ne respektis la ordonon de la sabato antaŭ ol iri al la tombo.

La evangeliisto volas komprenigi ke la respekto de la leĝo malrapidigas aŭ malhelpas la sperton de la releviĝinta Kristo. Temas do pri tre severa admono kiun la evangeliisto donas. Aŭ oni akceptas la novaĵon de Jesuo aŭ oni plurestas kondiĉitaj de la malnovo. Jesuo venis proponi novan interligon kaj ĉi-foje oni devas ĝin akcepti entute. Ne eblas meti la vinon de Jesuo en la malnovajn felsakojn de la antaŭa tradicio.

Pasko – 31 marto 2013

"Kial vi serĉas la vivanton inter la mortintoj?"

Komento al Evangelio de p. Alberto Maggi OSM

Evangelio laŭ Luko 24,1-12

Vi povas legi la tutan komenton pri la Evangelio ĉi tie:

http://www.studibiblici.it/ESPERANTO/homilioj.html