Mi ricevis la rezulton,

kiu jesis diagnozon.

Ĝi prognozis mian sorton,

por mi ĝi signifas morton.

Tamen mi decidis vivi,

vanan memkompaton fini.

Mi intencas ne plu timi,

se mi povas, ofte ridi.

Resaniĝon, Dion fidi.

Post nun sprite spita esti,

ĉiam bonhumora resti

Vere ĉesigi la ploron,

mi elektis serĉi ĝojon,

ekzemple aĉeti florojn,

senti ilian odorojn.

Nokte havi belan sonĝon,

frumatene trovi oron.

Rigardante brilan sunon

ne atenti propran sanon.

Doni belon, bonon, amon.

sincere esperi samon...