Vi estas mia mankanta parto

Plu vivi - al mi necesas forto.

Malsana jam estas mia korpo,

Sed amos mi vin - ĝis la morto!